Veřejné osvětlení - servis, montáže, diagnostika

SERVIS VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ • MONTÁŽNÍ PLOŠINY MP16 • PORUCHOVÁ SLUŽBA • REKONSTRUKCE ELEKTROMONTÁŽE • KABELOVÉ PORUCHY • DIAGNOSTIKA A DEFEKTOSKOPIE "RADIODETECTION" ÚSPORY ENERGIE • SVĚTELNÉ ZDROJE • VÁNOČNÍ VÝZDOBA OBCÍ MK-MONT • SVĚTELNÁ REKLAMA


Patříme mezi první soukromé firmy,které se v České republice problematikou veřejného osvětlení začaly vážně zabývat.

Naše firma se zcela věnuje problematice veřejného osvětlení a to již od roku 1992, kdy navázala na získané zkušenosti a odbornost ze SME RZ.

Při našem působení jako "správce místních sítí" převážně v Olomouckém regionu,klademe velký důraz především na kvalitu odvedené práce a tím na spokojenost našich zákazníků. Nárůst spokojených zákazníků potvrzuje naši kvalitu prováděných služeb v tomto oboru.

Veřejné osvětlení obcí, patří do oboru veřejně prospěšných služeb a jeho význam v současnosti neustále roste, protože působí jako prvek zvyšující noční bezpečnost osob a majetku. Nové moderní technologie osvětlovacích soustav kladou stále vyšší nároky na úroveň provozu,obsluhy a údržby.Je nezbytně nutné,aby se o takovéto technologie správně a hospodárně pečovalo a řádně je taktéž používalo.

Údržba veřejného osvětlení je jedním ze základních předpokladů udržení dobrých parametrů zařízení,dosažených při jeho výstavbě,zajištění bezpečného provozu a životnosti celé sítě. 

 

 

Veřejné osvětlení - servis, montáže, diagnostika