Astronomické hodiny pro veřejné osvětlení


Spínače US-229 a US-329 jsou astronomické hodiny určené pro automatické ovládaní veřejného osvětlení a to po celý rok bez potřeby průběžné obsluhy, s minimálními provozními náklady a maximální úsporou elektrické energie.

Astronomické hodiny neobsahují žádná optická čidla ani jiné externí zařízení. Po instalaci nevyžadují žádnou mimořádnou obsluhu ani údržbu. Při výpadku síťového napájení si spínače zachovávají všechny nastavené hodnoty potřebné pro spolehlivé spínaní veřejného osvětlení po obnovení napájení. Doba zálohovaní reálneho času je minimálně 60 dní. Jednotlivé typy sa navzájem liší jen počtem výstupních kanálů, které jsou určené pro ovládaní stykačů jednotlivých větví veřejného osvětlení. Mechanicky jsou přispůsobené pro montáž na lištu DIN 35.

Princip astronomických hodin

Princip činnosti spínačů astronomických hodin vychází z toho, že během roku není čas soumraku a úsvitu stejný, ale, že se den ze dne mění. Na základě aktuálního datumu (vnitřních hodin reálného času) a předtím dané tabulky spínání spínač automaticky přestavuje časy zapnutí a vypnutí veřejných osvětlení. Aktualizaci časů řeší spínač automaticky vždy pro každý den v roku. Časy zapnutí a vypnutí je možné ješte korigovat samostatnou korekcí pro každý kanál až do hodnoty 99 minut. Je to celoroční korekce, protože je pevná, zapnutí a vypnutí jednotlivých kanálů je korigované pro každý den v roku stejně. Použitím těchto korekcí sa dají nastavit předstihy a opoždění v jednotlivých kanálech navzájem. Tak se dá realizovat například postupné zapínaní a vypínaní veřejného osvětlení.

Pro každý z kanálů spínače je možné nastavit interval nočního vypínaní. V případě, že se na snižovaní příkonu v síťi veřejných osvětlení používá jiné externí zařízení, například napěťový regulátor, je tato vlastnost spínače použitelná pro jeho ovládaní. Oba kanály je možno navíc zapínat a vypínat ručne, co je výhodné při údržbě svítidel VO.

Všechny uvedené vlastnosti spínače si může užívatel nastavit sám, pomocí displeje a čtyřech tlačítek. Ovládací část spínače je přístupná po odklopení předního krytu. Nežádoucímu zásahu do nastavení spínače je možno zabránit nastavením přístupového hesla. V zavřené poloze je také možno přední kryt zaplombovat.

 

 

 

Spínač veřejného osvětlení - US-229

Spínač veřejného osvětlení - US-329